streda 18. mája 2016

Barová stolička - montážny návod

Neurobte túto hlúpu chybu !

(pri montáži barovej stoličky)


Barová stolička AUB-9002 BK
Barová stolička AUB-9002 BK
    Kúpili ste si novú barovú stoličku, otvorili krabicu, vybrali všetky súčiastky, NEkukli do montážneho návodu a pustili sa do skladania. A za chvíľu bola barovka v kope. Hurá, sláva. Rýchlo ju otestujme. 

    Posadili ste sa, zatiahli za páčku na zmenu výšky, a ups. Ono nič. Ani sa nehne. Zleziete dole, znovu mačkáte páčku, a zase nič. Šmejd jeden zasr.... ! Aby to ….. ! A teraz čo?

REKLAMÁCIA!!
Zakúpil som si u vás …................. atď. Je nefunkčný piest. Žiadam o nápravu.

    Možno ste tento príbeh už zažili, možno počuli. V ojedinelých prípadoch býva vadný piest, ale väčšinou je pravda niekde inde.
    Čítajte ďalej a dozviete sa kde.


Takže celý postup montáže barovej stoličky je nasledovný

(montážny návod barovej stoličky)

Krok 1: Vybaľte stoličku z krabice a skontrolujte kompletnosť a neporušenosť dielov.

Krok 2: Preštudujte si návod ( v našom prípade pre názornosť použijeme barovú stoličku
             AUB-9002 BK. Ďalšie typy sú rovnaké, alebo podobné.)

Krok 3: Do podstavca zasuňte plynový piest.
Podstavec s piestom


Krok 4: Na piest nasuňte ozdobný krúžok.


Krok 5: TOTO JE KAMEŇ ÚRAZU !!   Väčšina výrobcov dáva na piest, na ovládací gombík
              piesta, ochranný transportný kryt. Tento kryt, miernym potiahnutím rukou, odstráňte.

Piest s krytom
Po odstránení krytu


Krok 6: Naskrutkujte do sedáku opierku na nohy (nie všetky typy stoličiek).

Krok 7: Nasaďte sedák na plynový piest a tým je montáž hotová.

      UPOZORNENIE, ak je piest opatrený prepravným krytom a vy preskočíte Krok 5, pri nasadení
sedáka na plynový piest nie je možné ovládať ventil ovládania piesta. A najhoršie je na tom to, že pri odstránení sedáku s piestu ostane transportný kryt zaseknutý v sedáku.

    A môžete mi veriť, drží tam perfektne. Jednoduchý a jednoznačný návod na jeho vytiahnutie zatiaľ nemám. Takže na záver len dobre mienená rada. Postupujte podla návodu a pozor na Krok 5.

Skrátený videonávod: